imagine simbol

Climatul de afaceri din Republica Moldova este o adevărată provocare, deși multe sectoare sub-dezvoltate oferă oportunități, investitorii ar trebui să procedeze cu prudență. Aceste concluzii au fost trasate ieri de către Biroul pentru Afaceri Economice și de Business a Departamentului de Stat al SUA, care a publicat un raport privind climatul investițional în Republica Moldova, relatează Moldova Times.

În raport se menționează că în timp ce un număr de companii străine mari au profitat de reduceri de impozite în zonele liber economice ale țării, investițiile străine directe rămân sub așteptările Guvernului. Finanțele, industria auto, industria ușoară, agricultura, prelucrarea produselor alimentare, vinul și proprietățile imobiliare au atras investiții străine istorice.

Guvernul Republicii Moldova a identificat șapte domenii prioritare pentru dezvoltare și reformă în Strategia Națională de Dezvoltare “Moldova 2020”: educație, acces la finanțare, infrastructură rutieră, reglementare a afacerilor, eficiență energetică, reforma sectorului justiției și asigurare socială. Pe baza acestei strategii, Guvernul va stabili un nou plan de acțiune 2016-2018 pentru o reformă a cadrului de reglementare a afacerilor pentru a facilita activitatea de zi cu zi a afacerilor.

Publicitate comercială

Mai mult, lipsa de transparență a proprietății și lipsa de evidență a statului de drept reprezintă provocări semnificative pentru un investitor potențial. Deficiențele din sistemul de registru al acțiunilor au contribuit la “atacurile raider” în ultimii ani, când titlurile au fost transferate în mod fraudulos de la proprietarii lor de drept la alții, se mai menționează în raport.

Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa, se bazează în mare măsură pe comerțul exterior și remitențele din partea lucrătorilor săi din străinătate pentru creșterea economică. Guvernul consideră că investițiile străine directe sunt vitale pentru o creștere economică durabilă și reducerea sărăciei. Cu toate acestea, volumul deinvestiții străine directe primit este insuficient ca Moldova să creeze locuri de muncă și să promoveze creșterea economică.

Principalele preocupări legate de climatul investițional în 2017 includ incertitudinile legate de agendele politice contrare între Cabinetul de Miniști și Președinte, lipsa încrederii publice în Guvern, precum și în instituțiile publice și private, fragilitatea continuă a sectorului bancar și instabilitatea în regiunea extinsă.

În raport de menționează că Guvernul Republicii Moldova se confruntă cu consecințele fraudei masive din cele trei bănci și a percepțiilor pe scară largă asupra corupției omniprezente, care a subminat încrederea în instituțiile de stat și politice și economice.

Raportul mai face referire la facilitățile legislative, care până în 2020, permite angajaților companiilor IT să beneficieze de stimulente pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale. De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2017, o nouă lege privind parcurile pentru tehnologia informației stabilește o singură taxă pentru rezidenții parcurilor IT, calculată între 7% din vânzări și 30% din salariul mediu prognozat înmulțit cu numărul de salariați.

Există, de asemenea, o serie de stimulente fiscale aplicabile în cazul în care întreprinderile îndeplinesc anumite cerințe. Printre aceste stimulente se numără: taxa pe valoarea adăugată (TVA) și scutirile vamale pentru activele pe termen lung incluse în capitalul social.

Mai multe detalii despre raport, le puteți găsi aici.

Comments

comments