imagine simbol CEDO

Republica Moldova a dat startul concursului pentru funcția de Judecător la Curtea Europeană din partea Republicii Moldova. Autoritățile naționale vor prezenta o listă cu trei candidați până pe 21 mai 2021. Ministerul Justiției a anunțat organizarea concursului național pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, iar în concurs au fost înscriși 13 candidați. 

Unul dintre aceștia este avocatul Roman Zadoinov, care a devenit cunoscut în domeniul apărării drepturilor omului la nivel național și internațional. Candidatul a luptat împotriva corupției, este printre unicii avocați care a vorbit și vorbește public fără nicio frică atunci când se comit ilegalități și când se încalcă  drepturile fundamentale ale omului.

Natalia Ghilașcu: D-le Zadoinov, sunteți unul din candidații la funcția de judecător la CtEDO, cum credeți ce șanse aveți?

Publicitate comercială

Roman Zadoinov: Consider că am șanse bune deoarece mai mult de 20 de ani am fost o persoană care am luptat pentru apărarea drepturilor fundamentale ale omului, atât la nivel national, cât și la nivel international, iar luptele mele au avut rezultate bune. Sunt o persoană integră, cu reputație ireproșabilă și întrunesc toate condițiile prevăzute de lege pentru ca să-mi înaintez candidatura.

Activitatea mea s-a a început în 1996 în funcția de anchetator penal superior pe cazuri excepționale, ulterior din anul 2000 pînă în prezent activez în funcție de avocat. Am fost formator la mai multe cursuri de perfecționare pentru avocați, judecători, procurori, jurnaliști și societate civilă în Domeniul Drepturilor Omului. Am avut mai multe cauze răsunătoare câștigate împotriva Republicii Moldova la CtEDO. În ultimii ani am studiat dreptul în SUA, unde și mă aflu în prezent.

N.G: Ce v-a motivat să depuneți candidatura Dvs la această funcție?

R.Z: Luînd în considerație că din 1997, am acumulat suficientă experiență în domeniul apărării drepturilor fundamentale ale omului, având experiență vastă în calitate de  profesor și formator la cursuri de perfecționare, consider că am capacitățile necesare pentru a candida la funcția de Judecător a Curții Europene.

Sunt o persoană independentă, imparțială și integră, iar aceștia sunt cei mai importanți piloni ai unei justiții profesioniste, competente și eficiente. Consider că prin obținerea funcției de judecător la CtEDO pot contribui la promovarea valorilor stabilite în Statutul Consiliului Europei precum și prin Convenția Europeană Privind Apărarea Drepturilor și Libertăților Fundamentale ale Omului adoptată la Roma, pe 4.XI.1950, în vigoare pentru Republica Moldova din 12/09/1997.

De asemenea, cunosc la nivel avansat legislația și practica judiciară a Statelor Unite ale Americii Curții Europene, am mai multe dosare cîștigate la CtEDO nu doar pentru cetățenii din Republica Moldova, ci și împotriva altor state. Pot contribui la dezvoltarea practicii judiciare a Curții Europene a Drepturilor Omului prin aplicarea inclusiv a bunelor practici din SUA.

Roman Zadoinov, candidat la funcția de judecător la CEDO

N.G: Sunteți practic unicul candidat la această funcție care nu a deținut funcții în instituțiile politice și/sau publice din Moldova. Credeți că aflându-vă în afara politicului moldovenesc vă avantajează față de ceilalți concurenți? 

R.Z: Mulțumesc de întrebare,  într-adevăr nu am activat în instituții politice și niciodată nu am fost afiliat politic. În opinia mea, dacă ne dorim un candidat independent și imparțial, acesta nu trebuie să fie o persoană care a activat în instituții politice ori să mențină careva legături politice. Probabil că e un avantaj. De fapt, Curtea Europeană are menirea de a rezolva conflictele dintre persoane și Stat. Dacă statul este găsit vinovat de încălcarea drepturilor omului, atunci persoana câștigă împotriva puterii statului. Respectiv, candidatul nu trebuie să fie afiliat politic ca să nu poată fi influențat la luarea deciziilor sale, iar acest factor este unul foarte important.

N.G: Care sunt abilitățile profesionale care vă defirențiază de ceilalți candidați?

imagine simbol, CEDO

R.Z: Pentru a fi un specialist bun în domeniul apărării drepturilor omului trebuie să ai abilitățile necesare care se dezvoltă numai pe parcursul practicii de aplicare a dreptului. Persoana care nu a activat în calitate de avocat, nu a umblat prin toate instanțele de judecată, organele procuraturii ori poliției nu poate fi numită că are abilitățile depline și necesare pentru a deveni un judecător.

Prin activitatea mea profesională, am demonstrat devotamentul față de drepturile fundamentale ale omului și angajamentul pentru crearea unui stat de drept și respectarea drepturilor omului. Pledez pentru un stat de drept, un process echitabil, egalitatea tuturor în fața legii și interzicerea discriminării. Valorile mele sunt lupta cu corupția, trafic de influență independența și imparțialitatea organelor de stat, accesul cetățenilor la informații publice.

N.G: Ce pledoarie veți face la CEDO dacă veți fi selectat în funcția de judecător, va fi diferit rolul Dvs de avocat și cel de judecător?

R.Z: În primul rînd, judecătorul la Curtea Europeană trebuie să fie independent față de părți în proces și imparțial față de obiectul examinat. În această funcție de judecător, eu trebuie să respect în primul rînd aceste principii. Curtea Europeană a Drepturilor Omului de mai multe ori a menționat că va examina cauzele aplicînd standardul unui observător străin. Aceasta înseamnă că judecătorul trebuie să respecte aceste recomandări și practica judiciară a Curții Europene și să examineze cauzele ca un observator străin aplicînd corect Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, Statutul Consiliului Europene și practica judiciară a Curții pe cauze similare.

Dacă să vorbim despre opinia mea personală față de Convenția Europeană atunci consider că drepturile Omului prevăzute în Convenție trebuie să aibă un caracter practic și efectiv, nu teoretic și iluzoriu. Trebuie de evitat la maxim conflictul de interese ori trafic de influență asupra judecătorilor Curții Europene a Drepturilor Omului. Toate încercările de a influența opinia, decizia judecătorilor trebuie să fie curmate din start, iar persoana vinovată trebuie să fie atrasă la răspundere conform legii. Nu am să permit nici un amestec din exterior în actul de justiție. Mă voi conduce numai de legea și conștiința mea personală exact așa cum am activat pînă acum și în funcția de avocat.

N.G: Cum vedeți lupta împotriva unui sistem corupt și unde sunt la mijloc multe interese politice?

R.Z: Lupta cu sistemul nu este una ușoară dar nici imposibilă atunci cînd nu ești o persoană șantajabilă. Am început cariera mea în calitate de anchetator penal pe cazuri excepționale și am ajuns avocatul care a pledat mereu pentru cauzele cetățenilor R. Moldova, acestea fiind recunoscute chiar și peste hotrele țării.

Este pentru toți cunoscut că a profesa avocatura în Moldova nu este atât de ușor. Uneori este periculos, iar uneori este dezavantajos. Cine a activat ori activează în această profesie cunoaște despre impedimentele și dificultățile acestei profesii și cât de greu este să rămîi independent și imparțial luptând pentru dreptate. Este adevărat că activitatea avocatului nu este apreciată de mulți, și în special atunci cînd sunt interese mari. Foarte des, organele de drept intimidează avocații, pornesc dosare penale împotriva lor, îi rețin și îi arestează ca să îi aducă la tăcere.

Meritele candidaților la funcția de judecator CEDO în domeniul drepturilor omului

N.G: Care cauze reprezentate la CEDO crezi că au revoluționat sistemul judiciar din Moldova?

Aș menționa cauza Colibaba vs. Moldova, putem să ne amintim că victima Colibaba a fost torturat cîteva zile la rînd în comisariatul de poliție Buiucani din Chișinău fără a avea acces la un avocat ori la un medic. După ce am aflta despre acest caz, am început investigația personală și am început contestarea acțiunilor poliției în organele de drept din Republica Moldova.

După ce am primit refuzuri de la toate organele de drept din RM, am depus cererea la CtEDO în baza art. 3 din Convenție și am solicitat examinarea în regim de urgență prezenta cauză. Prcocuratura Generală a început intimidarea mea ca apărător a victimei cu scopul de a retrage cererea depusă la Curtea Europeană. Am fost amenințat cu atragerea la răspundere penală pentru defăimarea organelor de drept din Republica Moldova pe plan internațional. În final, în baza acestei decizii a Curții Europene, statul R.Moldova a început reforme esențiale în sistemul de drept, începând lupta la nivel național cu cazurile de tortură.

O altă cauză importantă este Ipatii vs. Moldova. În calitate de avocat, pentru prima dată în istoria Moldovei s-a reușit să demonstrăm că sistemul de protecție a cetățenilor împotriva actelor de tortură pe teritoriul Republicii Moldova nu este una efectivă. A fost un motiv în plus ca să înceapă reforma organelor de drept și au fost introduse instituții noi privind cercetarea cauzelor de tortură unde sunt implicați colaboratorii organelor interne.

Datorită aceastei cauze, s-a demonstrat că mijloacele de cercetare a cazurilor de tortură aplicate de organele procuraturii ani la rînd nu sunt efective și, de fapt, promovează aplicarea actelor de tortură și relelor tratamente față de cetățeni. Abia după acest răsunet, Republica Moldova a continuat reforma sa privind modificarea mijloacelor și metodelor de cercetare a cazurilor de tortură.

N.G: Majoritatea dosarelor reprezentate la CEDO și pierdute de Guvernul R. Moldova se adresează condițiilor inumane și degradante în izolatoare. A fost nevoie de mult curaj ca să luptați cu acest sistem!? 

R.Z: Bineînțeles, în cauza Malai vs. Moldova, s-a demonstrat că bănuitul s-a aflat în condiții de detenție care nu corespund nici standardelor minime stabilite de Comitetul pentru prevenirea torturii din cadrul Consiliului Europei. După această cauză autoritățile naționale au început reforma condițiilor de detenție a persoanelor deținute în izolatoarele de detenție preventivă în Republica Moldova. Sunt și multe alte cauze unde am luat partea de apărare ca să pot demonstra faptele invocate și necesitatea reformelor la nivel național.

Nu a fost o luptă ușoară când toate organele de drept din Republica Moldova se opuneau și nu recunoșteau faptele ori violările invocate de mine ca și avocat. Punteți să vă imaginați cît de greu a fost pentru cetățeni fără o putere publică în stat de a lupta cu întregul sistem de drept inclusiv cu poliția, procuratura, instanțele de judecată și alte organe de drept care erau controlate de aceștia? De mai multe ori a fost amenințat cu răzbunare și atragere la răspundere penală pentru că luptam împotriva sistemului în interesele respectării drepturilor omului.

N.G: Sunteți în prezent la studii America cu familia, sunteți deacord să vă schimbați domiciliul în cazul unei reușite?

R.Z: În SUA mă aflu temporar cu familia numai pe durata studiilor. Nu am avut intenția de a nu reveni în Moldova. În continuare vreau să contribui în mod activ și practic la crearea unui stat de drept, apărarea drepturilor fundamentale ale omului, să lupt împotriva corupției și ilegalităților, am rămas cu aeleași valori și aceleași intenții.

Natalia Ghilașcu

Comments

comments