foto: agora.md

Experții trag un semnal de alarmă și susțin că în Republica Mol­dova se atestă o lipsă de control riguros din partea autorităților asupra siguranței alimentelor comercializate pe piața locală, relatează vocea.md

„Prea mult se discută despre exporturi, însă prea puțin vorbim despre asigurarea securității alimentare pe piața internă. Controlul asupra siguranței produselor alimentare comercializate pe tot parcur­sul anului, în special în piețele deschise, este actualmente slab”, a declarat Viorel Chivriga, expert în politici economice.

„Potrivit documentelor oficiale, nivelul sărăciei în spaţiile rurale ramâne a fi mai înalt decât în mediul urban. Astfel, acestea demonstrează că rata sărăciei în mediul rural este de circa opt ori mai mare de­cât în orașele mari. În 2014, opt din zece persoane sărace erau locuitori ai mediului rural, or se estimează că circa 335 de  mii de persoane din acest mediu continuă să trăiască sub limita sărăciei.

Publicitate comercială

Respectiv, re­ferinţele în cauză arată că sărăcia în Mol­dova are o nuanţă rurală pronunţată, or nivelul de securitate alimentară este scă­zut anume în localităţile rurale. Cele mai sărace gospodării sunt de fapt sortite de a fi cele mai nesigure la produsele alimen­tare”, a punctat expertul economic Iurie Gotișan în studiul ,,Securitatea alimenta­ră prin prisma unui sistem informaţional comun”.

Autorul studiului menționează și calita­tea îndoielnică a alimentelor din Republica Moldova. Aceasta ar rezulta mai degrabă din cultura nutritivă desuetă a populaţiei decât din faptul că nu ar exista suficient acces la produsele de bază. Potrivit ex­perţilor reprezentanţei Băncii Mondiale din Moldova, fiecare a opta gospodărie casnică din ţară este afectată cel puţin de o formă cronică de insecuritate alimentară.

 

Directorul IDIS „Viitorul”, Igor Mun­teanu, susține că asigurarea securității alimentare este unul dintre cele mai im­portante subiecte pentru dezvoltarea durabilă a unei țări. ,,Tradițional, asigu­rarea securității alimentare aparține Mi­nisterului Agriculturii și a agențiilor spe­cializate, dar ar trebui să fie privită și ca o competență intrinsecă a președintelui țării, cel mai important oficial ales pe plan național.

Ar fi curios să estimăm de câte ori foștii și actualii președinți de stat în Republica Moldova au ridicat problema securității alimentare sau de câte ori au intervenit atunci când accesul și disponi­bilitatea de produse alimentare a fost în pericol în ultimele decenii? Un stat mo­dern trebuie să aibă capacități moderne de gestionare a securității alimentare, iar lucrurile simple, cum sunt și accesul la ali­mente de primă necesitate, sănătatea pu­blică, apa potabilă sunt și cele mai impor­tante pentru populație. Atunci când avem politici deformate, ineficiente, risipitoare, populația suferă și reneagă legitimitatea unor autorități publice, care nu-și îndepli­nesc cea mai importantă competență po­litică – de a servi interesul public”, a spus Igor Munteanu.

Comments

comments