Legea Egalitatii este contestata la Curtea Constitutionala privind libertatile religoase

1139

Screen Shot 2016-05-15 at 3.34.23 PMCurtea Constitutionala a Moldovei va examina luni dacă contravine sau nu Constituției o prevedere din Legea privind asigurarea egalității. Mai multi activisti au cerut sa fie verificata daca legislatia ofera o prea mare libertate de exprimare celor care-si exprima convingerile religioase. 

Reclamantul Valuță Ghenadie a pornit un proces judiciar împotriva Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Egalității. După ce a fost sancționat de Consiliu pentru forma în care și-a exprimat convingerile religioase, în baza Legii Egalității acesta a cerut anularea sancționării lui. Prin urmare, reprezentantii Asociatiei GENDERDOC-M au cerut Judecătoriei Buiucani ca Curtea Constituțională a R. Moldova să verifice dacă această Lege corespunde Constituției.

Activistii care apara drepturile persoanelor LGBT din Moldova considera ca a fost incalcat articolul 16 “Egalitatea” din Constitutie, care prevede ca respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului, iar toti cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

Publicitate comercială

Alte articole care urmeaza a fi examinate se refera la Libertatea conştiinţei, care trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc, iar in relaţiile dintre cultele religioase sunt interzise orice manifestări de învrăjbire.

Reprezentantii fetelor bisericesti au contestat Legea privind asigurarea egalitatii ca ar fi contrara prevederilor constituionale Constituţia şi a tratatelor internaţionale deoarece nu garantează o libertate absolută de manifestare a religiei.

Nici într-o practică sau jurisprudenţa a căreiva instanţe internaţionale de drepturile omului nu se recunoaşte prioritate libertăţii de a-şi manifesta religia contrar libertăţii celuilalt de a avea propriile convingeri, de a nu fi supus practicilor religioase pe care nu le împărtăşeşte şi de a nu fi supus discriminării prin instigare din acest motiv.

Această stare de lucruri va deteriora relatiile sociale existente şi bazate pe toleranţă religioase şi protecţie împotriva discriminării bazate pe orientarea sexuală şi religie, oferită de Legea nr. 121/2012 privind asigurarea egalităţii.

Consiliul a concluzionat că, la 11 februarie 2014, în cadrul emisiunii “Fabrika” a canalului “Publika TV”, prin ritualul de stropire cù „agheasmă” în timpul şi după finalizarea emisiunii, petiţionarul a comis faţă de Frolov Angela fapta de instigare la discriminare”.

Comments

comments