Specialiștii străini în domeniul IT vor avea acces facilitat la piaţa de muncă

838
imagine simbol

Specialiștii străini în domeniul tehnologiei informaţiei vor avea acces facilitat la piaţa de muncă. Un proiect ce prevede modificări la Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova și la Legea cu privire la migraţia de muncă a fost adoptat astăzi cu votul a 56 de deputaţi, informează MOLDPRES.

Iniţiativa aparţine Președintelui Parlamentului Adrian Candu şi vine să completeze efortul autorităților de sporire a competitivității industriei IT din Republica Moldova.

Potrivit autorului, noile modificări vor contribui la eliminarea barierelor pentru specialiștii și managerii calificați în domeniul IT, la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea industriei IT, precum şi la stimularea transferului tehnologic și investiţii în țară. În același timp, facilitarea cadrului legal privitor la aflarea acestor categorii de străini pe teritoriul Moldovei va permite grupurilor multinaţionale și naționale, inclusiv startup-urilor, să valorifice şi să dezvolte în mod optim resursele umane în Republica Moldova.

Publicitate comercială

Legea stipulează că specialiştii în domeniul tehnologiei informaţiei pot activa pentru o perioadă de pînă la 90 de zile, calculate cumulativ pe parcursul unei perioade de şase luni, în baza demersului persoanei juridice beneficiare din R. Moldova şi avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, a copiilor paşaportului naţional al străinului, contractului de prestări servicii, actelor de studii şi/sau calificare şi vizei de scurtă şedere, după caz.

De asemenea, persoana juridică beneficiară din R. Moldova, în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a străinului, va prezenta autorităţii competente pentru străini declaraţia privind scopul şi durata aflării specialistului în ţară, cu anexarea actelor necesare.

Dreptul de şedere provizorie a specialistului în domeniul tehnologiei informaţiei se va acorda pe o perioadă de patru ani la cererea străinului, în baza unui demers din partea persoanei juridice şi avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, precum şi a actelor necesare.

În prezent, în R. Moldova sînt înregistrate peste 400 de companii IT active, cu un număr de circa 20 mii de angajați.

Comments

comments