consultări cu echipa MiLab, NESTA și BNS

Femei și bărbați din grupuri vulnerabile, precum bătrâni, șomeri, părinți singuri, migranți, vor fi consultați despre modul în care ei văd sărăcia. Datele vor fi colectate de Biroul Național de Statistică, cu susținerea Laboratorului de Inovații Sociale, MiLab, și societatea civilă. 

Consultările vor contribui la evaluarea complexă a fenomenului sărăciei, cu toate dimensiunile sale, în condițiile în care indicatorii economici precum veniturile și cheltuielile nu surprind experiențele și percepțiile persoanelor, care sunt mult mai complexe.

„Ceea ce măsurăm noi nu reflectă percepția reală a societății. Dorim să dezvoltăm o metodologie, care să cuantifice vocea săracilor, ca să putem estima mai eficient dimensiunile sărăciei, să putem implica societatea civilă, ca să calculăm împreună indicele sărăciei din Republica Moldova”, a afirmat Ala Negruță, directoare generală adjunctă a Biroului Național de Statistică.

Publicitate comercială

În urma consultărilor, va fi concepută o nouă abordare de evaluare a sărăciei multidimensionale. Până la finele lui 2017, va fi pilotat noul sondaj, rezultatele căruia vor servi apoi drept temei pentru formularea politicilor de reducere a sărăciei și de dezvoltare locală durabilă.

“Abordarea multidimensională a sărăciei este inevitabilă într-o societate preocupată de asigurarea incluziune sociale în toate sferele vieții. Măsurarea doar a sărăciei monetare este unilaterală, nu acoperă toate aspectele vieții. Este de apreciat deschiderea Biroului Național de Statistică, care în colaborare cu UN Moldova și alți parteneri externi, cu implicarea societății civile încearcă sa găsească noi perspective de reflectare a sărăciei”, a afirmat Natalia Vlădicescu de la CBS Axa, în cadrul unui eveniment de lansare a acestui proiect nou pentru Republica Moldova.

Tehnicile prezentate de experții de la Fundația pentru Inovații, NESTA, din Marea Britanie, sunt foarte utile iar noutatea acestei abordări în cazul evaluării sărăciei este faptul că se depășesc limitele unei cercetări tradiționale, se propune cercetare-acțiune cu identificarea unor domenii în care respondenții pot să intervină prin consens, conștientizare și implicare pe verticală de la originea fenomenului, a mai adăugat sociologa.

Imagine simbol

Un raport al Băncii Mondiale „Reducerea sărăciei şi prosperitate partajate în Moldova” din 2016 constată că Republica Moldova a înregistrat rezultate bune privind reducerea sărăciei.

Cu toate acestea, țara noastră rămâne una dintre cele mai sărace din regiune. Domeniile problematice rămân a fi inegalitatea între spaţiul urban şi cel rural în accesul la educaţie şi servicii. Totodată, șocurile macroeconomice și climatice sporesc și mai mult vulnerabilitatea persoanelor afectate de sărăcie.

“Astăzi nu se ține cont de sărăcie, dacă privim accesul oamenilor la studii, numărul cărora este în descreștere, iar rata abandonului școala este înaltă, iar slaba calitate a învățâmântului este o amprentă a sărăciei. Eficiența acestor proograme constă în consultarea grupurilor de lucru. Oamenii care se confruntă cu cele mai mari dificultăți vor reda tabloul general al sărăciei din Moldova, iar aceasta ne va permite să-i monitorizăm, să cunoaștem unde să investim eforturile și finanțele”, consideră Liviu Moraru, președintele organizației “Serviciu pentru Pace”.

Guvernul Republicii Moldova își propune ca până în 2020 să scoată din sărăcie peste 150 mii de femei și bărbați. Actualmente, 6 la sută dintre moldoveni sunt foarte săraci și cheltuie zilnic până la 2,5 dolari, adică 50 de lei.

Menționăm că proiectul pilot este desfășurat cu sprijinul Laboratorului de Inovații Sociale (MiLab), creat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Centrul de Guvernare Electronică. Experți ai Fundației de Inovație NESTA, din Marea Britanie, oferă asistență metodologică.

NESTA este o fundație cu o vastă experiență de lucru la nivel global, inclusiv cu parteneri guvernamentali, pe subiecte ce țin de inovarea politicilor și guvernării.

Comments

comments