Ce trebuie să întreprindă mamele care nasc copii peste hotarele Moldovei?

999
foto: copilul.ro
foto: copilul.ro

În cazul în care mama a născut peste hotarele R. Moldova, atunci când solicită să-i fie stabilită indemnizația, cu excepția persoanelor angajate în câmpul muncii în R. Moldova, trebuie să prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale o declaratie scrisă pe propria răspundere despre faptul că a beneficiat sau nu de indemnizaţii în statul respectiv.

Modificări în acest sens au fost operate recent în regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a indmenizațiilor adresate familiilor cu copii.

Până acum, era necesar de prezentat doar un certificat privind acordarea sau neacordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, eliberat de către autoritatea competentă a statului în care s-a născut copilul. Dacă a beneficiat de această indemnizaţie, solicitantul trebuie să indice în declaraţie perioada când i-a fost acordată indemnizaţia respectivă.

Publicitate comercială

În cazul în care i-a fost acordată această indemnizație pe teritoriul altui stat, indemnizaţia unică la naşterea copilului şi indemnizaţia lunară pentru creşterea sau îngrijirea copilului (pentru perioada respectivă) nu se stabileşte.

Dacă solicitantul va tăinui că a beneficiat de aceste indemnizații pe teritoriul altui stat ori nu va indica corect perioada beneficierii, va fi obligat să restituie pe contul Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) sumele indemnizaţiilor primite necuvenit.

Amintim că indemnizația unică la nașterea copilului atât pentru persoanele asigurate, cât şi pentru persoanele neasigurate, este de 3 100 de lei la naşterea primului copil și de 3 400 de lei la naşterea fiecărui copil următor.

Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 1,5 ani (pentru persoanele neasigurate) este de 440 de lei. De asemenea, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani (pentru persoanele neasigurate) este 440 de lei.

sursa: Ziarulnational.MD

Comments

comments